Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 A megelégedett és értékes életnek Isten a forrása. 

Tudatod velem az élet ösvényét: örömök bősége van színed előtt, kellemetesség a te jobbodban mindétig! Zsoltár 16:11. Ez az élet az Istennel való közeli kapcsolat eredménye. Színed előtt…a te jobbodon...Ez egy személyes kapcsolatról beszél, amely olyan közeli lehet mint Ábrahám és Isten között: Ábrahám az én barátom. Jesájá 41:8.

Isten szolgájának fellépése megdöbbenést kelt világszerte

Mindannyiunk mint a juhok tévelyegtünk, kiki a maga útjára fordultunk; az Örökkévaló pedig őt illette mindnyájunk bűnével.  Jesájá 53:6.

Kivágatott az élők országából: népem bűntette miatt ő sújtatott! Jesájá 53:8b.

Pedig ő sokaknak a vétkét viselte és a bűnösökért közbenjárt. Jesájá 53:12b. Megsebzett volt a mi bűntetteinktől, összezúzott a mi bűneinktől, jólétünkre való fenyítés volt rajta és az ő sebei által nekünk lett gyógyulás. Jesájá 53:5. http://zsido.com/fejezetek/7783042/

Mint Isten szolgáját írja le, aki fel lesz magasztalva. Isten a végső engesztelő véráldozatot a Messiáson keresztül biztosította, hasonló elvek alapján, mint ahogy azt már az áldozati rendszerben bemutatta.

Bűnért való áldozat: engesztelés az áldozat által egy emberért.

Pászka: engesztelés az áldozat által egy családért.

Jóm Kippur (Engesztelő nap): engesztelés az áldozat által egy nemzetért.

Messiás: engesztelés az áldozat által mindenkiért.

Amint láttuk az áldozati rendszerben szükséges volt a személyes hit és ugyanakkor az engesztelő véráldozat is. Ugyanígy szükséges a hit a Messiás áldozata esetében. Ő a hitünk tárgy ma.

De hogyan tudhatjuk, hogy ki a Messiás?

Isten biztosította, hogy felismerjük a Messiást bizonyos jegyek alapján.

•Dávid családjából származik. (Jirmejáhu 23:5-6)

•Betlehem volt a születésének helye. (Michá 5:2)

•Természetfeletti valója volt. (Jirmejáhu 23:5-6, Michá 5:2, Jesájá 9:6)

•A kivégzésének módja a keresztre feszítés volt. (Zsoltárok 22:15-18)

•Feltámadt a halálból. (Zsoltárok 16:10, Jesájá 53:10)

•Az eljövetelének ideje a heródesi templom lerombolása (i.u. 70) előtti időszakra volt megjövendölve. (Dániel 9:26)

A történelem megmutatja számunkra, hogy ezeket és sok már próféciát a názáreti Jesua (Jézus) teljesítette be.

Jesua legalább 48 a Messiásra vonatkozó próféciát töltött be. Annak a valószínűsége, hogy egy személy mind a 48 próféciát betöltse egy a 10 után a 157 nullához.

Azóta sok ember, zsidók és nem zsidók (pogányok) bűnei meg lettek bocsátva, és a Messiás Jesuán (Jézuson) keresztül személyes kapcsolatba kerültek Ábrahám, Izsák, Jákob Istenével.

Hit által el kell fogadnod a Messiás Jesuát ahhoz, hogy személyes kapcsolatod legyen Istennel és megelégedett, értelmes életet élj

Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek. János 1:12. http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/1/

Jesua a Messiás elfogadása együtt jár azzal az erkölcsi döntéssel, hogy saját utadról Isten útjára térsz, bízol abban, hogy Jesua a Messiás megbocsátotta a bűneidet, és általa kapcsolatba kerültél Istennel. Amikor elfogadod Jesuát a Messiást hit által, bízol abban, amit érted tett (meghalt a kereszten, eltemették és feltámadt), ő bejön az életedbe, és neked adja az erőt, hogy megelégedett, értelmes életet élj.

Jesua mondja, Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jelenések 3:20. http://abibliamindenkie.hu/uj/REV/3/

MJBI hanganyagok : http://www.izrael-immanuel.net/?p=2919

Az MJBI magyar nyelvű honlapja, ahol még további hanganyagok elérhetők: http://www.messiasizsido.hu/

 

Emlékezz…

Az Örökkévaló az értelmes élet forrása

A bűneid elválasztanak Őtőle.

Az Örökkévaló a Messiáson keresztül gondoskodott a bűn akadályának legyőzéséről.

Az egyetlen dolog, amit Isten kér tőled, hogy bízzál a Messiás Jesuában, aki megbocsátotta a bűneidet, és a megfelelő kapcsolatot adott neked Istennel.

Elfogadhatod most a Messiás Jesuát egy imán keresztül.

Az ima beszélgetés Istennel, és megfelelő mód arra hogy kifejezd a hited.

Az ima: Messiás Jesua, elismerem, hogy vétkeztem. Hiszek abban, hogy értem adtad a te engesztelő véráldozatodat. Elfogadlak Messiásomnak, Megváltómnak. Köszönöm, hogy megbocsátottad a bűneimet és bejössz az életembe, ahogy ígérted.

 

 

NÉGY MEGLEPŐ TÉNY A MESSIÁS SZEMÉLYAZONOSSÁGÁRÓL:

http://zsidokjezusert.org/2012/09/tisa-boav/

Rövidebb írások itt: www.zsidok-keresztenyek.eu

 

 

Képgaléria