Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Izráel feladata a végidőben

 Péter szólt a zsidó hallgatósághoz: Tartsatok bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljőjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. 
És elküldje a Felkentet/Messiást/Krisztust, Jézust/Jesuát, aki számotokra előre elrendeltetett. Akit a Mennynek kell magába fogadnia mind a rendelt időig, amíg helyreállíttatnak mindenek, amikről szólott az Örökkévaló/Isten az Ő szent prófétáinak szája által öröktől fogva.
 ApCs. 3,19-21 Más szavakkal ezt mondja Péter: Ha ti az Örökkévalóhoz a ti Istenetekhez és az Ő Messiásához fordultok, akkor dolgok történnek, amelyeknek az egész planétára kihatásuk lesz. A felfrissülés ideje lesz az, és ami még fontosabb: Az Örökkévaló a Messiást újra elküldi. Az utolsó történelmi esemény, amiben Izráelnek újra szerepe lesz: Ez a nép hozza vissza a Földre a Messiást. 
Jézus/Jesua az Olajfák hegyén állott és Jeruzsálem felől mondta: Mert mondom néktek: Mostantól semmiképen nem láttok engem mindaddig, amíg ezt nem mondjátok: Áldott, aki jő az Úrnak nevében! Mt. 23,39 Héberül így hangzik: Baruch haba b'sem AdonajAmit Jézus/Jesua népének mondott a következő:Nem láttok engem előbb, minthogy mondjátok: Jesua jöjj és uralkodj fölöttünk! Légy a mi Királyunk, Messiásunk!
Jézus/Jesua mondta: Amíg Jeruzsálemből nem hallom ezt a héber köszöntést, addig nem jövök! Ez ugyanaz mint amit Péter mond: Ha megtértek a Messiáshoz, akkor tér Ő vissza a Földre. 
Most megérthetjük, miért voltak és vannak a történelem folyamán olyan emberek, akik ezt a népet ki akarták és akarják irtani. A zsidó nép helyreállítása - mint nemzet atyáik földjén - a legnagyobb tüske a sátán szemében a Földön. Az a tény, hogy a zsidók saját földjükre visszatérnek és ott ma egy messiási mozgalom van, egy jel a sötétség felé, hogy az ő ideje hamar a végére ér. Ezért tapasztaljuk ma a démoni erők megsokasodását az egész Földön, amely megkíséreli e népet kiírtani.
Ezért fontos, hogy Jézus Gyülekezete Izráel oldalára álljon. Akkor is, ha a zsidók nagy része még nem ismerte meg Messiását. Saul/Pál mondja: Az örömhírre/evangéliomra nézve ugyan ellenségek ti érettetek ... Róm. 11,28 Valóban sok izráeli még ellensége az evangéliumnak. Mégis szeretettek az atyákért. Az elhívatása e népnek visszavonhatatlan.