Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zsidó-keresztyén gyökerek

És mondta az Örökkévaló/JHWH Ábrámnak: Menj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak te benned a Föld minden nemzetségei!1.Móz. 12.1-3

 

A kereszténység az Újszövetségben leírt názáreti Jézus életén és tanításain alapul. A keresztények azt vallják, hogy az Egy-Isten a Szentháromságot alkotó három személyben (Atya, Fiú és Szentlélek), mint az Isten szétválaszthatatlan lényegeiben (Hipostasis) létezik. A keresztények hite szerint Jézus az ószövetségi próféciák által mejövendölt Messiás, más néven Krisztus, azaz az Izráeliták megváltója (János 4:25-26). 

A kereszténység gyökerei a zsidó hitben találhatók. A zsidóság körében alakult ki az a megváltáshit – a Messiás eljövetelének reménye – amelyen a kereszténység alapul.

A keresztények szerint az a Megváltó, akit Isten a zsidó népnek megígért, Jézus Krisztus, az Isten fia. Jézus szenvedése és kereszthalála által az egész emberiséget megszabadította a bűntől, s ezzel lehetővé tette a feltámadást és az örök életet.

A megváltásból azoknak van része, akik hisznek Jézus Krisztusban, mint megváltóban, és betartják az általa adott parancsolatokat. Ezek közül a legfontosabb az egyetemes szeretet parancsa.

         A kereszténység Palesztinában alakult ki. Itt az asszír és a babiloni hódítást követően hosszú ideig nem jöhetett létre önálló állam. Csak a Kr.e. II. században alakul ki a Judás Makkabeus vezette szabadságharc eredményeként a Hasmoneusok állama. Ez az önálló királyság a kr.e. I. sz. közepén a Római Birodalom függésébe került, a Hasmoneusok helyét pedig Nagy Heródes foglalta el. Heródes jó viszonyban volt Augustusszal, ennek köszönhette, hogy bár római ellenőrzés mellett, de viszonylag önállóan uralkodhatott kr.e. 4-ben bekövetkezett haláláig. Kr.u. 6-ban Palesztina egésze római igazgatás alá került. Élén lovagrendi helytartó állt. A helytartók közül a legismertebb Pontius Pilatus (26-36), az ő idején tevékenykedett, illetve halt kereszthalált Jézus.

 

Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. (ján.539-40.)